Myllykoski

Huom! Alueella kalastamien on sallittua vain perhokalastusvälinein.

Nurmijärvellä Hämeenlinnan moottoritien vieressä Nurmijärven liittymän kohdalla sijaitsee Myllykoski. Helsingistä autolla tulee matkaa sinne vain noin puoli tuntia.

Kosken kallioiset ja kivikkoiset rantamaisemat tuovat mieleen keskisuomalaiset taimenkosket. Kunnostusten ansiosta Myllykosken kalastusalueelle kertyy pituutta jopa 2,5 km, joten suurikaan väenpaljous ei haittaa kalastajia. Aina löytyy miehittämättömiä ottipaikkoja.
 
Mielenkiintoisimmat virrat löytyvät Myllykosken sillan yläpuoliselta alueelta. Suurin osa kalastajista jää ronkkimaan vastaistutettuja kaloja sillan tuntumasta. Viekkaimmat kalat ovat vaihtaneet maisemia heti istutuksen jälkeen ja asustavat alueen ylä- tai alapuolisilla pienillä virtapätkillä. Myös osa Nukarille istutetuista kaloista valahtaa alas Myllykosken yläpuolisille alueille.

Nurmijärven Myllykoski on Vantaanjoen koskialueista ehkä suosituin kalastuskohde. Vuosittain alueelle myydään n. 2000 kalastuslupaa. Alueella on taimenen pysyvä rauhoitus. Yleisin saaliskala on kirjolohi jota istutetaan pyyntikokoisena vuosittain n.1000 kappaletta. Harjus on myös kotiutunut koskialueelle verrattain hyvin. Alue on kokonaisuudessaan erityiskalastusalue, jolla kalastaminen on tarkkaan säänneltyä ja valvottua. Vain perhokalastus on sallittu.
 
Myllykosken alueelle istutetaan vuosittain kirjolohta yhteensä noin 1000 kiloa 200 kilon erissä kalastuskauden aikana. Istutettava kirjolohi on pääosin nk. jenkkikantaa. Kyseinen kanta on alkuperältään villein meillä olevista kannoista, jonka johdosta se ei sovellu laajempaan kaupalliseen kalankasvatukseen.
”Jenkkikirjon” ominaisuudet ovat aivan omaa luokkaansa. Se on kova taistelija ja sopeutuu erittäin nopeasti luonnon ympäristöön oppien ravinnon käyttöön jo vuorokauden kuluessa istutuksesta. Sen elinkaari ja selviäminen on selvästi tavallista kirjoa parempi. Lisäksi se on pirullisen vaikea pyydettävä. Tarkempaa ja valikoivampaa lohikalaa meikäläisistä vesistä tuskin löytää. ”Jenkkikirjo” voi pitää kokenuttakin perhokalastajaa täysin pilkkanaan.
 
Kirjolohen ajoittaisista toimitusvaikeuksista johtuen kalastuskunta on pakotettu joskus istuttamaan ns. tavallista kirjolohta.
Kaikki alueelle tulevat istutukset ovat peräisin tautitarkkailun piirissä olevilta laitoksilta. Alueelle istutetaan myös taimenen poikasia.

*********************
PERHOKALASTUSALUEEN KALASTUSMÄÄRÄYKSET
1.1.2006 alkaen
1 §
Myllykosken erityiskalastusalueella kalastus on sallittua vain perhokalastusvälinein.Onkiminen ja elävän syötin(mato,hyönteinen,syöttitahna tms.) tai houkutinaineiden käyttö kalastuksessa on kielletty karttaan ja maastoon merkityillä koskialueilla.Perhoissa on käytettävä väkäsettömiä koukkuja tai koukkuja, joista väkäset on poistettu esim. puristamalla tai viilaamalla.
Luvalla voit kalastaa myös muualla kalastuskunnan hallitsemilla jokialueilla.
2 §
Saaliin määräksi on rajattu 1 lohikala kalastajaa kohden / kalastusvuorokausi. Kalastus on kielletty kello 24.00 – 06.00 välisenä aikana. Kausilupa on voimassa lunastamispäivästä kunkin kalenterivuoden loppuun ja luvat ovat henkilökohtaisia.
3 §
Yksityisten omistamilla mailla ja pihapiirissä on rannalta kalastaminen kielletty ilman maanomistajan lupaa. Älä mene yksityisille pihoile, tallaa viljelyksiä tai riko aitoja
jokialueella liikkuessasi. Kahlaaminen jokiuoman koskialueilla on kielletty 1.10 - 15. 6 välisenä aikana.
4 §
Ympäristöön ei saa jättää roskaa. Kalan perkuutähteiden rannalle tai veteen jättäminen on ehdottomasti kielletty.
5 §
Kalastuskunnat pidättävät itselleen oikeuden muuttaa kalastuskauden aikana kalastusmääräyksiä. Muutoksista ilmoitetaan kalastuspaikoilla olevilla ilmoitustauluilla.
6 §
Taimen on toistaiseksi rauhoitettu. Harjuksen alamitta on 40 cm
Rauhoitettu tai alamittainen kala on palautettava veteen viipymättä ja riippumatta siitä onko se vahingoittunut. Rauhoitetun tai alamittaisen kalan hallussapitäminen on kielletty.
7 §
Kalastuksen valvonnasta huolehtivat valantehneet kalastuksenvalvojat. Määräysten
rikkomisesta seuraa mahdollisten oikeustoimien lisäksi alueen kalastusluvan menettäminen määräajaksi. Kalastamisesta ilman valtion kalastuksenhoitomaksua seuraa lain määräämä rikesakko.
 
LÄÄNIKOHTAINEN VIEHEKALASTUSKORTTI EI OIKEUTA KALASTUKSEEN ALUEELLA
Kalastuslaki 8 & 11 §

Kalastusluvat:
Myllykukko, joka on auki 24h. Katso täältä lisätiedot. Paikka sijaitsee aivan kalastuskohteen lähellä.